Duyurular

PCM-Proje Çevirim Yönetimi

Eğitimin Amacı:
 Katılımcıların Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci, bu sürecin beraberinde getirdiği proje finansman imkanları hakkında bilgilenmelerini sağlamak ve özellikle de bu süreçte aktif bir biçimde yer alabilmelerinin ön koşulu olan Avrupa Birliği formatında proje teklifi hazırlama konusunda bir kapasite oluşturulmasını temin etmek amaçlanmaktadır.
 
 Eğitim, sadece eğiticinin ele alınan konuya ilişkin hususlara dair bilgi vermesi şeklinde değil, interaktif bir yapı içerisinde ve katılımcıların her an eğitimin içerisinde olmalarını gerektirecek bir formatta gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların da soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılım sağlamaları beklenmektedir.
 
 Bunun yanında eğitim sırasında, Avrupa Birliğine proje başvurusu yapılırken hazırlanması gereken en temel dokümanlardan olan ve projenin bir nevi şematik olarak özetini içeren “Mantıksal Çerçeve Matrisi”, bizzat katılımcıların kendileri tarafından grup çalışmalarında hazırlanacaktır.
 
 Eğitimde Yer Alan Konular :
 
 ■Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci
 ■Türkiye' de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ve programlar
 ■AB tarafından finanse edilen proje ve programlar kapsamındaki hibe imkanları
 ■Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (Project Cycle Management)
 ■Mantıksal Çerçeve Matrisi
 ■Paydaş Analizi
 ■Problem Analizi
 ■Hedef Analizi
 ■Strateji Analizi
 ■Hibe Programları Başvuru Formları ve Eklerinin Hazırlanması
 ■Avrupa Birliği'nce Kabul Edilmiş ve Avrupa Birliği'ne Sunulmuş Proje Örnekleri
 ■Hibe Programları Kapsamında Finanse Edilecek Projelerin Tespitinde Kullanılan Değerlendirme Kriterleri


Kamu Yönetimleri Akademi Derneği © 2012 Fatih Sultan Mah. 2366. Sokak No:7 Etimesgut - ANKARA
Tel: 0 312 424 00 33 Fax: 0312 424 00 03 Email: info@kayader.org.tr